За проекта

Проект BGENERGY-2.002-0015 се изпълнява с финансова подкрепа предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП и НФМ.
Срок за изпълнение на проектните дейности – 24 месеца
Началната дата на изпълнение - 29.04.2022
Краен срок за изпълнение – 30.04.2024

Прочети повече

Основна цел

Основната цел на проекта е създаване на предпоставки за превръщането на Общината в енергийно ефективна община с устойчиво развитие чрез подобряване на енергийните показатели на сградата на Общинск а администрация, както и повишаване на експертния капацитет.
 

Прочети повече

Основни параметри на Програма Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност

Дейности в рамките на изпълнение на проекта

  • Проучване на най- добрите практики в Европа при изпълнението на подобни проекти от страна на партньора Executive Decision Support AS - https://www.executivedecisionsupport.no ;.
  • Провеждане на семинар за обмяна на опит между партньорите и заинтересованите страни в община Баните;
  • Дейности по информация и публичност.

Последни новини

25.10.2023
Заключителна конференция за оповестяване на резултатите от изпълнение на проект BGENERGY-2.002-0015
Прочети повече
25.09.2023
Церемония по откриване на обект по проект BGENERGY-2.002-0015 и проведен партньорски форум за обмен на знания с партньорската организация от Кралство Норвегия
Прочети повече
28.08.2023
Покана за планирано провеждане на Церемония по откриване на обект по проект BGENERGY-2.002-0015 и обмен на знания с партньорската организация от Кралство Норвегия
Прочети повече

Нашите партньори