Цели на проекта

​Основната цел на проекта е създаване на предпоставки за превръщането на Общината в енергийно ефективна община с устойчиво развитие чрез подобряване на енергийните показатели на сградата на Общинска администрация, както и повишаване на експертния капацитет.

Методи за постигане на целта:

  • Прилагане на мерки за повишаване на ЕЕ показателите на сградата за достигане на близко до нулево потребление на енергия;
  • Разработване на технологично обновление и решения допринасящи за опазване на околната среда;
  • Повишаване на качеството на услугите, предоставяни на жителите и бизнеса в общината;
  • Повишаване на експертния капацитет на служителите в общината чрез обмяна на опит с експерти от екипа на партньорската организация от държава-донор.