Церемония по откриване на обект по проект BGENERGY-2.002-0015 и проведен партньорски форум за обмен на знания с партньорската организация от Кралство Норвегия