Основни параметри на Програма Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност

  • Програмен оператор – Министерство на енергетиката;
  • Институционални партньори в страните донори - Норвежката дирекция „Водни ресурси и енергетика“ (NVE) и Националният енергиен орган на Исландия (ОS);
  • Цели на програмата и методи за постигането им;
  • Общ бюджет на програмата за периода 2014 - 2021 - 32 941 176 евро.