Церемония по откриване на обект по проект BGENERGY-2.002-0015 и проведен партньорски форум за обмен на знания с партньорската организация от Кралство Норвегия
На 03.04.2023 се проведе официално събитие „Първа копка“ по проект BGENERGY-2.002-0015
Откриваща пресконференция