На 03.04.2023 се проведе официално събитие „Първа копка“ по проект BGENERGY-2.002-0015
Откриваща пресконференция
Снимки от региона