Покана за планирано провеждане на Церемония по откриване на обект по проект BGENERGY-2.002-0015 и обмен на знания с партньорската организация от Кралство Норвегия

На 11.09.2023 от 13:30 часа ще се проведе Церемония по откриване на готов обект по проект BGENERGY-2.002-0015 "Реализиране на мерки за енергийна ефективност, за достигане условията на "сграда близка до нулево потребление" за Административна сграда "Общинска администрация", с. Баните

Прочети повече

На 03.04.2023 се проведе официално събитие „Първа копка“ по проект BGENERGY-2.002-0015

На 03.04.2023 се проведе официално събитие „Първа копка“ по проект BGENERGY-2.002-0015 "Реализиране на мерки за енергийна ефективност, за достигане условията на "сграда близка до нулево потребление" за Административна сграда "Общинска администрация"

Прочети повече

Сключен договор с предмет „Изпълнение на строително-монтажни дейности по проект: №BGENERGY-2.002-0015

В резултат на проведена обществена поръчка, на 20.03.2023 г. между Община Баните и избрания изпълнител „Мулти Мастър Груп“ ЕООД бе сключен договор с предмет „Изпълнение на строително-монтажни дейности по проект: №BGENERGY-2.002-0015

Прочети повече

Община Баните публикува повторно обществена поръчка за избор на изпълнител на СМР

Община Баните публикува повторно обществена поръчка за избор на изпълнител на СМР с предмет „Реализиране на мерки за енергийна ефективност, за достигане условията на „сграда близка до нулево потребление“ за Административна сграда „Общинска администрация“

Прочети повече

Община Баните публикува обществена поръчка за избор на изпълнител на СМР

Община Баните публикува обществена поръчка за избор на изпълнител на СМР с предмет „Реализиране на мерки за енергийна ефективност, за достигане условията на „сграда близка до нулево потребление“ за Административна сграда „Общинска администрация“

Прочети повече

Програма на откриващата пресконференция

За откриваща конференция за оповестяване на целите на проект BGENERGY-2.0020015 ”Реализиране на мерки за енергийна ефективност, за достигане условията на ”сграда близка до нулево потребление” за Административна сграда ”Общинска администрация”

Прочети повече