Проект BGENERGY-2.002

Проект BGENERGY-2.002-0015 се изпълнява с финансова подкрепа предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП и НФМ.

Бюджет на проекта - 307 600,30 евро:

  • Финансова подкрепа от страните донори – 261 460,26 евро
  • Национално финансиране - 46 140,05 евро
  • Интензитет на финансиране – 100 %

Срок за изпълнение на проектните дейности – 24 месеца
Началната дата на изпълнение на проектните дейности - 29.04.2022
Краен срок за изпълнение – 30.04.2024


ПОЛЗИ ОТ РЕАЛИЗИРАНЕТО НА ПРОЕКТА

  • Повишаване на енергийната ефективност на сградата;
  • Понижаване на разходите за отопление и въглеродния ѝ отпечатък;
  • Повишаване на качеството на услугите за гражданите и бизнеса;
  • Установяване на партньорски взаимоотношения с водещи експерти в областта на енергийната ефективност и управлението на донорски проекти;
  • Придобиване на важен практически опит, който ще повиши възможностите на общината да участва успешно и по други програми за финансиране;
  • Създаване на условия за устойчивост и привлекателност на общината доколкото с. Баните попада извън агломерационните зони и е далеч от урбанизационни оси, което води до повишен демографски риск.